Najnowsze artykuły

Wyciskarka Hurom H100

​Życie w zgodzie z ekologią jest ze względu na mizerną jakość produktów przetworzonych oferowanych przez handel coraz trudniejsze. Tymczasem bardzo...

Czytaj Więcej

10 czynników kształtowania ceny złota

Cena złota za gram czy cena w złota w skupie - koszta inwestycji w ten kruszec mogą ulegać licznym wahaniom i zmianom. Inwestowanie w złoto wcale nie jest domeną ludzi najbogatszych. Ten szlachetny kruszec jest unikalnym aktywem, który zawsze jest w cenie - w odróżnieniu od nieruchomości, walut czy instrumentów finansowych. Szeroka oferta dealerów złota sprawia, że można ten metal nabyć w postaci sztabek czy monet. To doskonały sposób na dywersyfikację portfela inwestycyjnego oraz bycie niezależnym od wahań czy inflacji na rynku. Kształtowanie się ceny złota jest procesem, na który wpływ może mieć wiele czynników - w artykule zawarto 10 najważniejszych.

Jaka cena złota za gram?

W ustalaniu ceny złota za gram ogromną rolę odgrywa Giełda Londyńska, choć sam metal notowany jest na wielu światowych giełdach. Już od lat 80. ustalanie ceny tego szlachetnego kruszcu w czasie rzeczywistym należy do London Bullion Market Association - dwa razy dziennie, o 11:30 i 16:00, podmiot ten podaje publiczną informację o aktualnej cenie złota. Samo ustalenie ceny jest procesem niezwykle złożonym, zależnym od wielu czynników. W całym procesie bierze udział trzynaście akredytowanych przez wymienioną instytucję podmiotów.

Jaka cena złota w skupie?

Złoto jest miękkim i plastycznym materiałem - dla zwiększenia jego twardości dodaje się do niego domieszkę innych kruszców. Cena za gram złota w skupie metali określana jest jako cena złomu złota. Uzależniona od bieżących notowań, cena złota w skupie wynosi za gram średnio 140-150 zł. Przed przekazaniem do sprzedaży np. biżuterii, należy usunąć niemetaliczne elementy, a w przypadku monet -  zwrócić uwagę na stan zachowania - wszystko to może mieć wpływ na cenę złota w skupie.

Sztabka złota - cena

W Polsce inwestowanie w złoto wciąż zyskuje na popularności. Pionierem wśród krajów europejskich są natomiast Niemcy. W roku 2016 w Polsce wartość rynku złota wzrosła o 30-35%. Cena sztabki złota 1-gramowej to koszt 200 zł - takie małe gramatury kupowane są najczęściej, w celu zabezpieczenia majątku. Istotną zależnością jest jednak fakt, że im większy gramaturowo kawałek kupujemy, tym cena złota za gram jest mniejsza -  cena sztabki złota o wadze 5 gramów nie przekracza 1000 zł.

sztabka złota

Jak kształtuje się cena złota?

Cena złota i proces jej kształtowania zależą od wielu czynników. Najbardziej znana jest ogólna sytuacja polityczno-gospodarcza, wszelkie zawirowania ekonomiczne czy konflikty zbrojne. Do najważniejszych czynników wpływających na cenę złota za uncję, należą:

  • waluty - zależność występuje przede wszystkim w przypadku amerykańskiego dolara. Cena złota wzrasta wraz z osłabieniem dolara, może być też ujemnie skorelowana wraz z innymi wiodącymi walutami,
  • inflacja - oczekiwania inflacyjne bardzo często wpływają na siłę nabywczą pieniądza oraz skutkują ucieczką kapitału do aktywów złota,
  • stopy procentowe - to kluczowy element wyceniania aktywów finansowych, ze względu na fakt odzwierciedlania kosztu pozyskania pieniądza,
  • sytuacja gospodarcza i wzrost dochodów - potrzeba przemysłu i zakupu złota generuje wielkość popytu,
  • gromadzenie rezerw przez banki centralne - ma to wpływ na relację ogólnego popytu i podaży, ostatni kryzys finansowy banki centralne wywołały sprzedając znaczne ilości złota,
  • sytuacja na rynkach finansowych - jeśli ulega wstrząsom, inwestorzy poszukują dobrych jakościowo aktywów płynnych, a do nich zalicza się właśnie złoto,
  • ryzyko polityczne - w przypadku konfliktów, wojen i braku stabilizacji politycznej, reguły ekonomii i aktywa finansowe przestają być użyteczne w przeciwieństwie do złota, którego cena nie spada do zera,
  • ceny ropy naftowej - czyli niezwykle strategicznego surowca we współczesnym świecie, który wpływa na zwiększenie kosztów przedsiębiorstw, na przykład transportowych, co przekłada się na wzrost inflacji, która docelowo stymuluje wzrost ceny złota,
  • spekulacja - przepływy, które wynikają z inwestycji spekulacyjnych mogą krótkoterminowo wywołać zmiany ceny uncji złota, szczególnie gdy stymulowane są instrumentami pochodnymi,
  • podaż - pochodzi z produkcji kopalń bądź odzysku złotych wyrobów, jej spadek może wywołać niedobór złota na rynku, przez co kupujący będą bardziej skłonni zapłacić za nie wyższą cenę.

Dowiedz się więcej z artykułu Czynniki wpływające na cenę złota >>