Najnowsze artykuły

Memy internetowe - niewinna rozrywka, czy...

Każdy z nas zetknął się z memami w sieci. Widzimy je na portalach rozrywkowych, a znajomi dzielą się nimi na portalach społecznościowych. Po różnych...

Czytaj Więcej

26 dni urlopu – komu i kiedy przysługuje?

Urlop wypoczynkowy przysługuje pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę – osoby pracujące na umowę zlecenie lub o dzieło nie mogą z niego skorzystać. Od czego zależy wymiar urlopu wypoczynkowego? Kto może liczyć na 26 dniowy urlop i kiedy można go wykorzystać? Sprawdziliśmy to!

Urlop wypoczynkowy w przepisach określany jest jako cor`oczny, nieprzerwany i płatny, nie można się go również zrzec. Wymiar urlopu wypoczynkowego osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze godzin wynosi od 20 do 26 dni i zależy od stażu pracy. Zagadnienia te reguluje Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, według której 20 dni przysługuje pracownikom, którzy są zatrudnieni krócej niż 10 lat, a 26 dni – osobom, których staż pracy wynosi co najmniej 10 lat.

Jak wyliczyć okres pracy, od którego zależy wymiar urlopu?

Według Kodeksu Pracy, przy wyliczaniu wymiaru urlopu wypoczynkowego należy również uwzględnić okres nauki w szkole. I tak:

  • z tytułu ukończenia zasadniczej lub innej, równorzędnej szkoły zawodowej wlicza się przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 3 lata

  • w przypadku średniej szkoły zawodowej – wlicza się przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 5 lat

  • średniej szkoły zawodowej dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół zawodowych – 5 lat

  • średniej szkoły ogólnokształcącej – 4 lata

  • szkoły policealnej – 6 lat

  • szkoły wyższej – 8 lat.

Okresy nauki nie sumują się. Oznacza to, że jeśli dany pracownik ukończył średnią szkołę ogólnokształcącą, a następnie studia wyższe, do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu wypoczynkowego wlicza się 8 lat, a nie 8+4.

Co z osobą, która jest zatrudniona po raz pierwszy?

Zgodnie z art. 153 par. 1 Kodeksu pracy, osoba podejmująca zatrudnienie po raz pierwszy, w danym roku kalendarzowym uzyskuje prawo do urlopu wypoczynkowego z upływem każdego miesiąca pracy, a wymiar wynosi 1/2 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku.

Chcesz uzyskać szczegółowe informacje na temat urlopów pracowniczych? Zamiast wertować przepisy, sprawdź aktualne informacje na inewi.pl.

 

Materiał zewnętrzny