Najnowsze artykuły

Oprawki okularów: trendy 2021. Jakie...

​Okulary to dodatek, który nie nigdy nie pozostaje niezauważony. Wybierając oprawkę do okularów, trzeba zwrócić uwagę nie tylko na jej wygodę i...

Czytaj Więcej

Program gwarancji faktoringowych od BGK. Innowacyjne rozwiązanie dla firm dotkniętych skutkami COVID-19

​Program gwarancji faktoringowych to unikalne na skalę europejską rozwiązanie stworzone przez Bank Gospodarstwa Krajowego przy współpracy z Polskim Związkiem Faktorów. Jego głównym celem jest poprawa dostępu firm do finansowania bez konieczności zwiększania przez nie zadłużenia.

Pandemia COVID-19 zachwiała płynnością finansową wielu przedsiębiorstw, stawiając ich przyszłość pod dużym znakiem zapytania.

Czym jest program gwarancji spłat limitów faktoringowych?

Program stanowi jeden z elementów pakietu pomocowego BGK. W przeciwieństwie do tradycyjnej formuły faktoringu, w przypadku gwarancji ryzyko limitów faktoringowych jest podzielone pomiędzy faktorów, a BGK. Gwarancje, do łącznej wartości 11,5 mld zł, udzielane są z Funduszu Gwarancji Płynnościowych (FGP).

Gwarancja zabezpiecza maksymalnie 80 proc. wartości limitu, a jej wysokość może wynieść aż 200 mln zł, co oznacza, że kwota limitu faktoringowego to nawet 250 mln zł. Gwarancjami mogą zostać objęte faktury wystawione po 1 marca 2020 r.

Program gwarancji spłaty limitów faktoringowych — dla kogo?

Z programu gwarancji faktoringowych mogą skorzystać firmy z sektora MŚP i duże przedsiębiorstwa. Usługa jest dostępna dla przedsiębiorstw działających w każdej branży, poza instytucjami finansowymi korzystającymi z faktoringu.

Korzyści z programu

Programu gwarancji spłat limitów faktoringowych niesie ze sobą szereg korzyści dla przedsiębiorców. Najważniejsze to:

 • poprawa płynności finansowej;
 • atrakcyjne warunki finansowania: niższe koszty, wyższe limity i dłuższe okresy finansowania.
 • łatwiejszy dostęp do usług faktoringu, zwłaszcza dla firm w trudnej sytuacji finansowej;

Jak uzyskać gwarancję?

Wszystkie formalności związane z przyznaniem gwarancji realizowane są w jednym miejscu, tj. u faktora. Wnioski można składać do 31 grudnia 2020 roku. Obecnie BGK współpracuje z 14 faktorami:

 1. Alior Bank S.A.
 2. Bank Millennium S.A.
 3. Bank Ochrony Środowiska S.A.
 4. Bank Pekao S.A.
 5. Bibby Financial Services Sp. z o.o.
 6. BNP Paribas Faktoring Sp. z o.o.
 7. DNB Bank Polska S.A.
 8. ING Commercial Finance Polska S.A
 9. KUKE Finance S.A.
 10. mFaktoring S.A.
 11. Pekao Faktoring Sp. z o.o
 12. PKO Faktoring S.A.
 13. PragmaGo S.A.
 14. Santander Factoring sp. z o.o.

Inne gwarancje BGK

Aby wesprzeć firmy działające w warunkach pandemii COVID-19, Bank Gospodarstwa Krajowego oferuje przedsiębiorcom, korzystanie nie tylko z programu gwarancji spłat limitów faktoringowych, ale także z: gwarancji de minimis, gwarancji z Funduszu Gwarancji Płynnościowych, gwarancji Biznesmax z dotacją, czy gwarancji spłaty kredytu z Funduszu Gwarancji Rolnych.

Gwarancje de minimis

Głównym celem gwarancji de minimis jest poprawa dostępu do finansowania dla firm z sektora MŚP i zapewnienie im oferty powszechnie dostępnych gwarancji spłat kredytów, które  wspierają rozwój przedsiębiorstw. Z programu mogą korzystać mikroprzedsiębiorcy oraz małe i średnie firmy.

Zakres gwarancji obejmuje ażdo 80 proc. kwoty kredytu, a maksymalny okres trwania —  do 39 miesięcy. Gwarancje obecnie udzielane są bez opłaty.

Gwarancje z Funduszu Gwarancji Płynnościowych

Gwarancja z Funduszu Gwarancji Płynnościowych zabezpiecza spłatę kredytu udzielonego na zapewnienie płynności finansowej i obejmuje niespłaconą kwotę kapitału kredytu.

Z programu mogą skorzystać średnie i duże firmy, które maja kredyty w złotówkach lub obcej walucie. Zabezpieczeniem gwarancji jest weksel własny kredytobiorcy.

Gwarancje Biznesmax z dotacją

Gwarancje Biznesmax z dotacją to produkt przeznaczony na zabezpieczenie spłaty kredytów, które  finansują rozwój działalności gospodarczej firm z sektora MŚP. Gwarancja może zabezpieczyć:

 • kredyty nieodnawialne w złotych,
 • kredyty obrotowe odnawialne (także w rachunku bieżącym) oraz nieodnawialne niezwiązane z inwestycją, udzielone do końca 2020 roku,
 • kredyty inwestycyjne.

BGK udziela gwarancji bezpłatnie, a dodatkowo przedsiębiorca może otrzymać na swój rachunek zwrot części zapłaconych odsetek. Jest to forma dotacji.  które będą formą dotacji.

Gwarancje spłaty kredytu z Funduszu Gwarancji Rolnych

To gwarancje dla rolników (producentów produkcji podstawowej) i przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego.

Zakres gwarancji obejmuje do 80% kwoty kredytu, a okres:

 • do 39 miesięcy dla kredytów obrotowych odnawialnych;
 • do 51 miesięcy dla kredytów obrotowych nieodnawialnych;
 • do 183 miesięcy albo 120 miesięcy (pomoc de minimis) dla kredytów inwestycyjnych.

Przedsiębiorca korzystający z gwarancji może otrzymać dopłatę do oprocentowania kredytu odnawialnego jako pokrycie kosztu części lub całości odsetek należnych od kredytu. Gwarancja jest bezpłatna. Wszystkie formalności związane z gwarancją załatwiane są bezpośrednio w banku kredytującym.

Artykuł partnera